Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
11 Haziran 2024

T.C. Sağlık Bakanlığı son yıllarda artan sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hastalara daha iyi hizmet verebilmesi ve sağlık çalışanına şiddet gösteren kişilerin yargılanması ve cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler gereği kurulan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz;

Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul eder.
Başvuruları değerlendirir, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi için gerekli  görüldüğünde düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.
Bir sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğraması durumunda, beyaz kod bildirimi yapılır. Olaya ilişkin durum tespit tutanağı, adli rapor, kamera kayıtlarının olduğu CD vb ek kanıtları da toplayarak İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmasını sağlar.
Yönetimin bilgisi dahilinde çalışan hakları ve güvenliği ile ilişkili olarak dış kurumlarla iletişimi sağlar.
Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
Sağlık Bakanlığı SKS ADSH Versiyon 4 hasta ve çalışan odaklı hizmetler sağlıklı çalışma yaşamı kapsamında; çalışanların mesleki gelişiminin  veya motivasyonunun teşvik edilmesine yönelik eğitimler ve iş dışı etkinlikler düzenleyerek çalışma yaşamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapar.

Çalışan Hakları ve Güvenliği  Birimi
Bayraklı Ek Bina 3.Kat
                                                                                                                                                                                                                                
444 35 42  / 150                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
 
Bir sağlık kuruluşunda çalışan herkes;
 

Güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışma Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma Kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma baskı altında olmadan mesleklerini uygulama kendisi ve ailesinin sağlığını koruma Hizmetten çekilme talebinde bulunma
haklarına sahiptir.

Sağlık çalışanı sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır.


Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 6665(2012/23) sayılı çalışan güvenliğinin sağlanması konulu genelgesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği, bu konuda haklarında hukuki işlem başlatılacağı bilinmelidir.
Sizlere özveri ile hizmet veren çalışanlarımıza saygı göstereceğinize ve her türlü şiddete karşı olacağınıza inanıyor ve güveniyoruz.


ŞİDDET SAĞLIĞA ZARARLIDIR.

Çalışan Hakları ve G_Ek_fd409ce9-d47e-4d4f-8436-8819b5d7c6e8.png

MEVZUATLAR ve UYGULAMA DAYANAKLARI:

• https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
• 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
• 06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik
• 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• 25.11.2014 Tarihli Birlikte İş Güvenliği Hizmetleri ile Sağlıklı Gelecek Rehberi
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının:
- Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasına dair 31 / 05 / 2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 13394 sayılı yazısı.
- Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akış talimatı hakkında 27/07/2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 622 / 850 sayılı yazısı.
Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği.pdf
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ.pdf