Kalite Politikamız
14 Temmuz 2023


  • Merkezimizin sunmuş olduğu  ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde, hasta ve çalışan odaklı, güvenli bir ortam oluşturan, bütüncül bir yaklaşım ile, standartlara uygun, sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına açık, hasta ve hasta yakınlarına yönelik tüm eğitim ihtiyaçlarına ortak bir kurumsal dille karşılayarak, hizmet sunumunda en iyiye ulaşmak,
  • Hasta ve çalışan memnuniyet düzeylerini düzenli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirme çalışmalarını yapmak,
  • Bakanlığımızın standart ve güncel rehberleri doğrultusunda kaliteli ağız ve diş sağlığı  hizmeti sunmak ve çalışanlarımıza hizmet alanlarında, standartlara bağlı olarak sürekli   gelişime açık bir alan sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumak adına gerekli önlemleri almak ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili tüm gerekli tedbirleri uygulamak, risklere yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  • Yıllık eğitim planları kapsamında çalışanların eğitimlere katılımını teşvik etmek, sertifikasyon ve dış eğitim faaliyetlerini destekleyerek kurum içindeki eğitim faaliyetlerini sahada yansıtmak,
  • Sosyal sorumluluk hizmetleri kapsamında hasta ve hasta yakınlarına yönelik, eğitici, bilgilendirici eğitim ve organizasyonlarla toplumda sağlık bilincinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
  • Kurumumuz misyon,vizyon ve değerleri doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve yenilikleri takip ederek hizmet vermek,
  • Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı Semt Polikliniklerinin kalite politikasıdır.
  •  Bu kalite politikası doğrultusunda sağlık hizmeti vermeyi taahhüt etmekteyiz.