SKS Bölüm Kalite ve Verimlilik Bölüm Sorumluları
29 Şubat 2024

2024 Yılı Bölüm Kalite/Verimlilik Bölüm Sorumluları

SKS BÖLÜM ADI

ADI SOYADI

ÜNVANI

KURUMSAL YAPI

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

KALİTE YÖNETİMİ

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/ÇHGBS

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/ÇHGBS

RİSK YÖNETİMİ

Muhammed SAYU

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

KURUMSAL VERİMLİLİK

Necat ŞEN

İdari Mali İşler Müdürü

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/ÇHGBS

AFET VE ACİL DURUMYÖNETİMİ

Seyhan YOLTAY

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

EĞİTİM YÖNETİMİ

Berna BİLGİN TÜRE

Eğitim Birim Sorumlusu

SOSYAL SORUMLULUK

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

HASTA DENEYİMİ

Tuğçe ERDİNÇ

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

HİZMETE ERİŞİM

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

 

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Necat ŞEN

İdari Mali İşler Müdürü

Nevin ERSOY

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ ve KONTROLÜ

Dt.Elvan LEVENT

Enfeksiyon Sorumlu Hekimi

TEMİZLİK DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Dt.Elvan LEVENT

Enfeksiyon Sorumlu Hekimi

Nevriye YURTSEVER

Sterilizasyon Bölüm Sorumlusu

Halil KAPLAY

Sterilizasyon Bölüm Sorumlusu

İLAÇ YÖNETİMİ

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

Dt.Özlem ONGAN

Farmakovijilans Sorumlusu

Onur CİNGÖZ

Medikal Depo Bölüm Sorumlusu

Osman KARA

Medikal Depo Sorumlusu

HASTA BAKIMI

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

 

Uzm.Dt.Rukiye IrmakTURHAL

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

 

Uzm.Dt.Selçuk HAKBİLEN

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu (Yedek)

 

 

PROTEZ LABORATUVARI HİZMETLERİ

 

Hacer KORKMAZ ÖNDER

Diş Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu

 

Nuray KESERCİ

Diş Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu

 

Nurcan AKSOY

Diş Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu (Yedek)

 

Birsen AKKOL

Diş Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu(Yedek)

 

TESİS YÖNETİMİ

Necat ŞEN

İdari Mali İşler Müdürü

Fatih ZÜLFİ

Müdür Yardımcısı

Samet ÖZTÜRK

Teknik Atölye Bölüm Sorumlusu

OTELCİLİK HİZMETLERİ

Necat ŞEN

İdari Mali İşler Müdürü

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Metin KARTALMIŞ

Bilgi İşlem Bölüm Sorumlusu

MALZEME VE CİHAZ YÖNRTİMİ

Sema MART KARADAYI

Biyomedikal Depo Sorumlusu

Semra GÖKTAŞ

Ayniyat Depo Sorumlusu

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Engin GÜLÇAY

Arşiv Birim Sorumlusu

ATIK YÖNETİMİ

Salih GERÇEK

Atık Yönetimi Bölüm Sorumlusu

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Necat ŞEN

İdari Mali İşler Müdürü

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULULARI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

      Temel İş ve Sorumluluklar:

 • Bölüm Kalite Sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli olarak çalışır.
 • Bölümlerinde Sağlıkta Kalite Standartlarını  uygulamakla yükümlüdür. Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili uygulamalar Kurumumuz kalite çalışmaları konusunda birimindeki tüm personelde farkındalık oluşturulmasını ve hizmetin bu çerçevede yürütülmesini ve bununla ilgili kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Bölümleri ile ilgili yazılı düzenlemelerin hazırlanması ve güncellenmesini sağlar.
 • Bölümlerinde yürütülmesi gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip eder.
 • Bölüm Kalite Sorumluları bölümlerinde kullanılan tıbbi cihazların  kalibrasyon sürecinde gerekli organizasyonu Biyomedikal Depo Sorumlusu ile sağlar.
 • Bölüm Çalışanlarının Bölüm Uyum Eğitimlerinin amaca uygun ve etkin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Bölümlerinde Güvenlik Raporlama Sisteminin uygulanmasını sağlar.
 • Bölümlerine ait Kalite Göstergelerinin takiplerini yaparak belirlenen sürelerde ( 1 Ay-3 Ay)  Kalite Yönetim Birimi’ne imzalayarak gönderir.
 • Birim Kalite Sorumluları Kurum Yönetimi ve Bölüm Yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılır.
 • İş Sağılığı ve Güvenliği Birimi’nin koordinasyonundaki Risk Yönetimi ve Risk Analizi çalışmalarında işbirliği yapar.
 • Bölümlerinde sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanması için yıllık hedeflerini, üst yönetim ve bölüm yöneticilerinin katılımıyla belirler. Hedeflerini yılda en az iki kez, üst yönetim ve bölüm yöneticilerinin katılımıyla değerlendirir.
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi ADSM/ADSH gereği   Yönetici Takip Ekranlarının takibini yapar, analiz raporunu bağlı bulunduğu yöneticiyle birlikte hazırlayıp Başhekime sunar.

Yetkiler:

 • Bölümlerinde Sağlıkta Kalite Standartlarını uygular ve uygulatır.