SKS Bölüm Kalite ve Verimlilik Bölüm Sorumluları
22 Nisan 2022

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2022 YILI BÖLÜM KALİTE/VERİMLİLİK SORUMLULARI

SKS BÖLÜM ADI

ADI SOYADI

ÜNVANI

TARİH

TEBELLÜĞ İMZASI

KURUMSAL YAPI

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

 Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim/ Kalite Birimi Sorumlusu

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

ŞENAY MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

 

 

 Nevin ERSOYKalite Birim Çalışanı/Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu  

RİSK YÖNETİMİ

Merve ERENLİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

 Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

 

 

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı

 

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Merve ERENLİ

Acil Afet Sorumlusu

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

Seyhan YOLTAY

Eğitim Birim Sorumlusu

 

 

SOSYAL SORUMLULUK

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim/ Kalite Birimi Sorumlusu

 

 

HASTA DENEYİMİ

Tuğçe ERDİNÇ

Hasta Hakları Sorumlusu

 

 

HİZMETE ERİŞİM

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim/ Kalite Birimi Sorumlusu

 

 

 
Dt.İbrahim HOŞGÜN
 

Başhekim Yardımcısı

  

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Özlem ÖZTÜRK

İdari Mali İşler Müd.

 

 

Nevin ERSOY

Çalışan Sağlığı ve Güv.Sorum.

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Enfeksiyon Sorumlusu Hekimi

 

 

Dt.Elvan LEVENT Enfeksiyon Birim Sorumlusu  

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Enfeksiyon Sterilizasyon Sorumlu Hekimi

 

 

Nevriye YURTSEVER

Sterilizasyon Bölüm Sorumlusu

Halil KAPLAY

Sterilizasyon Bölüm Sorumlusu

İLAÇ YÖNETİMİ

Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim/ Kalite Birimi Sorumlusu

 

 

Uzm.Dt.Çiğdem AKYOL

Farmakovijilans Sorumlusu

 

Onur CİNGÖZ

 Medikal Depo Bölüm Sorumlusu  
 Engin GÜLÇAY Medikal Depo Sorumlusu  

HASTA BAKIMI

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim/ Kalite Birimi Sorumlusu

 

 

Dt.İbrahim HOŞGÜN

Başhekim Yard

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Uzm.Dt.Rukiye Irmak TURHAL

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

 

 

Tülay ERTEM SARCAN

Röntgen Bölüm Sorumlusu.

PROTEZ LABORATUVARI HİZMETLERİ

Melahat GEZER

Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu

 

 

Necattin MUTLU

Protez Laboratuar Bölüm Sorumlusu

 

TESİS YÖNETİMİ

Özlem  ÖZTÜRK

İdari Mali İşler Müdürü

 

 

Necat ŞEN

Müdür Yardımcısı

Aydın GÖZAÇANLAR

Müdür Yardımcısı

 
Çağlıyan DENİZ 
 Teknik Atölye Bölüm Sorumlusu  

OTELCİLİK HİZMETLERİ

Özlem  ÖZTÜRK

İdari Mali İşler Müdürü

 

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Metin KARTALMIŞ

Bilgi İşlem Bölüm Sorumlusu

 

 

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

Sema MART KARADAYI

Biyomedikal Depo Sorumlusu

 

 

Osman AYAN

Ayniyat Depo Sorumlusu

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Seyhan YOLTAY

Arşiv Birim Sorumlusu

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Merve ERENLİ

Atık Yönetimi Bölüm Sorumlusu

 

 

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Necat ŞEN

Müdür Yardımcısı

 

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı

 

 

Şenay MEGUS

Kalite Birim Çalışanı


BÖLÜM KALİTE SORUMLULULARI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

      Temel İş ve Sorumluluklar:

 • Bölüm Kalite Sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli olarak çalışır.
 • Bölümlerinde Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamakla yükümlüdür. Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili uygulamalar Kurumumuz kalite çalışmaları konusunda birimindeki tüm personelde farkındalık oluşturulmasını ve hizmetin bu çerçevede yürütülmesini ve bununla ilgili kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Bölümleri ile ilgili yazılı düzenlemelerin hazırlanması ve güncellenmesini sağlar.
 • Bölümlerinde yürütülmesi gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip eder.
 • Bölüm Kalite Sorumluları bölümlerinde kullanılan tıbbi cihazların  kalibrasyon sürecinde gerekli organizasyonu Biyomedikal Depo Sorumlusu ile sağlar.
 • Bölüm Çalışanlarının Bölüm Uyum Eğitimlerinin amaca uygun ve etkin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Bölümlerinde Güvenlik Raporlama Sisteminin uygulanmasını sağlar.
 • Bölümlerine ait Kalite Göstergelerinin takiplerini yaparak belirlenen sürelerde ( 1 Ay-3 Ay)  Kalite Yönetim Birimi’ne imzalayarak gönderir.
 • Birim Kalite Sorumluları Kurum Yönetimi ve Bölüm Yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılır.
 • İş Sağılığı ve Güvenliği Birimi’nin koordinasyonundaki Risk Yönetimi ve Risk Analizi çalışmalarında işbirliği yapar.
 • Bölümlerinde sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanması için yıllık hedeflerini, üst yönetim ve bölüm yöneticilerinin katılımıyla belirler. Hedeflerini yılda en az iki kez, üst yönetim ve bölüm yöneticilerinin katılımıyla değerlendirir.

  Yetkiler:

 • Bölümlerinde Sağlıkta Standartlarını uygular ve uygulatır.