Vizyon,Misyon ve Değerler
10 Ekim 2023

 

VİZYONUMUZ

Sağlık merkezimizin hizmet sunumunda, gelişen teknolojik ve modern değişimlerin ışığında, kamu veya özel tüm kuruluşlarla rekabet gücünü arttırarak,  halkımızın hak ettiği nitelikli, çağdaş ve bilimsel hizmette bölgenin en iyisi olmaktır.


MİSYONUMUZ

 

 Merkezimiz, sosyal güvenliği resmi veya özel olan, tüm halkımıza, hasta haklarına saygılı, hekim haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, tüm tarafların memnuniyetini sürekli hale getirmeyi, kaynakları etkin kullanmayı, nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.

 

 DEĞERLERİMİZ


 

    Güvenilir ve şeffaf olmak,

  Sağlık hizmeti sunumunda etik ve insani değerlere saygılı olmak,

  Hasta ve Çalışan memnuniyetini sağlamak,

  Hizmet kalitesinde sürekliliği, izlenebilirliği sağlamak,

  Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak.
  Yenilikçi ve çağdaş  ağız diş sağlığı hizmeti sunmak,