Hasta ve Çalışan Görüş, Öneri Değerlendirme Ekibi
22 Nisan 2022

2022 Yılı Hasta ve Yakınlarının Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

ÜNVAN

AD SOYAD

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Başhekim YardımcısıDt.İbrahim HOŞGÜN

 

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Tuğçe ERDİNÇ

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

 

 2022 Yılı Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

ÜNVAN

AD SOYAD

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

İmza Yetkili Sorumlu Hekim

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

 

 

Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu (Çalışan Güvenliği Komitesi Temcisi)

Nevin ERSOY

 

 2022 Yılı Hasta/Çalışan Anketleri Değerlendirme Ekibi

ÜNVAN

AD SOYAD

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

İdari Mali İşler Müdürü

Özlem ÖZTÜRK

 

 

İmza yetkili Sorumlu Hekim

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

 

 

Kalite Birim Çalışanı

Şenay MEGUS

 

 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

Nevin ERSOY