Hasta ve Çalışan Görüş, Öneri Değerlendirme Ekibi
28 Mart 2023

 

 

2023 Yılı Hasta ve Yakınlarının Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

 

ÜNVAN

AD SOYAD

Başhekim Yardımcısı

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Tuğçe ERDİNÇ

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

 

2023 Yılı Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

ÜNVAN

AD SOYAD

Başhekim Yardımcısı

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu (Çalışan Güvenliği Komitesi Temsilcisi)

Nevin ERSOY

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

 

2023 Yılı Hasta/Çalışan Anketleri Değerlendirme Ekibi

ÜNVAN

AD SOYAD

İdari Mali İşler Müdürü

Necat ŞEN

Başhekim Yardımcısı

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Kalite Yönetim Direktörü

Gülzade ŞİKAR

Kalite Birim Çalışanı

Şenay MEGUS

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Nevin ERSOY

 

 

 

 

 

2023 Yılı Hasta Geri Bildirim Anketi Uygulama Ekibi

 

ÜNVAN

AD SOYAD

Hasta Hakları Birim Sorumlusu (Anketör)

Tuğçe ERDİNÇ

Hasta Hakları Personeli /Anketör

Dilek ÇELİK

Hasta Hakları Personeli /Anketör

Gül DEMİR

 

 

 

  • ÖŞM Değerlendirme ekipleri her ayın bitiminde bildirim kutuları veya web sayfası üzerinden yapılan tüm başvuruları değerlendirir ve gerekli hallerde geri bildirimde bulunur.
  • Değerlendirme sonucu yapılan uygulamaları aylık raporla kayıt altına alır ve Başhekimliğe sunar.
  • Anket Uygulama Ekibi Hasta Geri Bildirim anketlerini her ay Anket Uygulama Rehberinde belirtilen şekilde  uygular ve Kalite Yönetim Birimine teslim eder
  • Anket Değerlendirme Ekibi , anket sonuçlarını (Hasta anketleri aylık, çalışan anketleri yılda bir kez) değerlendirerek raporla kayıt altına alır ve gerekli düzeltici faaliyetleri planlar ve uygulamaları takip eder, hazırlanan rapor Başhekimliğe sunulur.