Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
22 Nisan 2022


BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2021 YILI TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ GÖREVLENDİRME TABLOSUAD/SOYAD

ÜNVAN

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

İmza Yetkili Sorumlu Hekim

 

 

Aydın GÖZAÇANLAR

Müdür Yardımcısı

 

 

Sema MART KABADAYI

Tıbbi Cihaz Sorumlusu

 

 

Çağlıyan DENİZ

Teknik Atölye Sorumlusu

 

 

Samet ÖZTÜRK

Teknik Atölye Birim Çalışanı

 

   • Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterinin hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak
  • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyonlarına yönelik planlama yapmak
  • Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak
  • Kalibrasyon yapılan cihazların üzerinde kalibrasyon etiketinin bulunmasını sağlamak
  • Tıbbi cihazların izlenebilirliğinin sağlanması
  • Cihazları kullanan kişilere verilen eğitimlerin takibi
  • Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapmak.
  • Ekip düzenli olarak yılda en az iki kez ve gerektiğinde toplanmalıdır