İlaç Yönetim Ekibi
28 Mart 2023

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2023 YILI İLAÇ YÖNETİM EKİBİ GÖREVLENDİRME TABLOSU

 

AD/SOYAD

ÜNVAN

Dt. Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Yardımcısı

Fatih ZÜLFİ

Müdür Yardımcısı

Dt.Özlem ONGAN

Farmakovijilans Sorumlusu

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

Onur CİNGÖZ

Medikal Depo Sorumlusu

Hakan AYYILDIZ

Medikal Depo Sorumlusu

 

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesini sağlamak  ve denetimini yapmak 

  ( İlaçların değerlendirilmesi, seçimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı, güvenliği ve ilaç terapötik kullanımı ile ilgili tüm konularda politikaların oluşturulmasına yardım etmek ve tavsiyelerde bulunmak)

 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkeleri belirlemek ve uygulamak
 • Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerini belirlemek ve uygulamak
 • Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberini hazırlamak
 • Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda Akılcı İlaç Kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak
 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlamak
 • Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek
 • İlaç hatalarını izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunmak
 • Ekip düzenli olarak yılda en az iki kez ve gerektiğinde toplanır