Radyasyon Güvenliği Komitesi
22 Nisan 2022

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2021 YILI KOMİTE GÖREVLENDİRMELERİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

AD/SOYAD

ÜNVAN

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Dt.İbrahim HOŞGÜN

Başhekim Yardımcısı

 

 

Necat ŞEN

Müdür Yardımcısı

 

 

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı/Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

 

 

Uzm.Dt.Rukiye Irmak TURHAL

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Hekimi

 

 

Tülay ERTEM SARCAN

Röntgen Bölüm Sorumlusu

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
  • Bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlemek
  • Kurumda bulunan tüm radyasyon üreten cihazların envanterini gözden geçirmek, sorumlu değişikliği, yeni cihaz alımı, faaliyeti sonlandırılan uygulamalar gibi lisans koşullarını etkileyebilecek değişikliklerin değerlendirilmesi
  • Her toplantıda radyasyondan korunma sorumlusunun/sorumluları tarafından tutulan kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; radyasyon görevlilerinin kişisel radyasyon dozlarını, radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, kalite kontrol kayıtlarını inceler ve değerlendirir.
  • Kuruluş içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri, çalışma koşulları ve zırhlama koşullarını göz önünde bulundurarak denetimli ve gözetimli alanlarının belirlenmesini sağlamak.
  • Denetimli ve gözetimli alanlara giriş/çıkışların kontrollü yapılması, görsel/sesli radyasyon uyarı işaretlerinin görülecek yerlerde bulunmasını, uygun şekilde yerleştirilmesini  sağlar.
  • Radyasyon koruyucularının  etkinliği en az yılda 1 kez ve gerektiğinde röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmesini sağlamak. Sonuçların değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılması.
  • Düzenli olarak, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmak
  • Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak