Bina Turu Ekibi
22 Nisan 2022

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2021 YILI BİNA TURU EKİBİ GÖREVLENDİRME TABLOSU

AD/SOYAD

ÜNVAN

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Özlem ÖZTÜRK

İdari Mali İşler Müdürü

 

 

Dt. İbrahim HOŞGÜN

Başhekim Yardımcısı

 

 

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim

 

 

Necat ŞEN

Müdür Yardımcısı

 

 

Aydın GÖZAÇANLAR

Müdür Yardımcısı

 

 

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Nevin ERSOY

Kalite Birim Çalışanı             

 

 

 Şenay MEGUS Kalite Birim Çalışanı  
 Samet ÖZTÜRK Teknik Atölye Personeli
  


BİNA TURU EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • Bütün kurum gezilerek, genel işleyiş ve düzenle ilgili bilgi almak,
 • Bina turundan elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Kurum alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda mal ve can güvenliğinin sağlanması,
 • Destek sistemlerin ( hastane genel temizliği, güvenlik, çevre, tesis kaynaklı düşmeler, elektrik, su deposu, medikal gaz, asansörler, jeneratör, havalandırma, atık, atık su vb) işleyişini kontrol etmek,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi
 • Aksaklık ve sorunların tespitine ilişkin kayıt tutmak,
 • Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapmak.
 • Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordineolarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıklarındüzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğerhastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
 • Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite YönetimBirimine ve üst yönetime gönderilir.
 • YETKİLER:Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler tarafındanverilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.