Kırmızı Kod Ekibi
22 Nisan 2022

                                                                                        BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ
                                                                         
2022 KIRMIZI KOD EKİBİ GÖREVLENDİRME TABLOSU

 

UNVAN/AD SOYAD

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞİMZASI

 

 

Kırmızı Kod Çınarlı Merkez

 

ASİL

Başhekim Yard.Dt.İbrahim HOŞGÜN

 

 

Dt.Ertan ŞAHİN Kırmızı Kod Amiri

 

 

 

Güvenlik Sorumlusu Mustafa TABAK

 

 

YEDEK

Diş Klinik Yrd.Engin ÇOŞKUNDENİZ

 

 

Güvenlik Görevlisi Hüdaverdi TÜRKAY

 

 

Kırmızı Kod Çınarlı Merkez SURTİME

Dt.Ertan ŞAHİN

 

 

 

 

 

Kırmızı Kod Ekibi

(Bayraklı Ek Bina)

ASİL

İmza Yetkili Sorumlu Hekim Dt.Yüce Kağan ÇAĞLAŞAN

 

 

Dt.Süleyman GÜLDAĞI Kırmızı Kod Amiri

 

 

Güvenlik Görevlisi Ahmet TÜRKOL

 

 

YEDEK

Dt.Ali DİLSİZ

 

 

Güvenlik Görevlisi İbrahim Halil BAYINDIR

 

 

 

Kırmızı Kod/Bayraklı Ek Bina

SURTİME

 

Dt.Erhan YAYMACI

 

 

 Bornova Semt Polikliniği Dt.Ali SAĞLAM  
 Güvenlik Görevlisi Adem AKSAKAL  
 Doğanlar Semt Polikliniği Dt.Nuri ÖZCANŞEN  
 Güvenlik Görevlisi Reşat YALÇIN  

    
KIRMIZI KOD EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • Kırmızı Kod durumunda en kısa sürede pager cihazına gelen çağrıdaki bölgeye ulaşarak müdahale edilmesi, kod sisteminin sonlandırılmasını sağlamak ve organize etmek, gerektiğinde itfaiyenin aranmasını sağlamak.
 • Kırmızı kod ile ilgili yılda en az bir kez tatbikatyapılmasını sağlamak,
 • Kırmızı kod ile ilgili eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 • Kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat (görüntülü kayıt hazırlayarak tatbikat raporu sunulmasını) yapılmasını sağlamak,
 • Kırmızı kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Kırmızıkod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 •  Ekipgerektiğinde yılda en az 2 defa toplanarak yapılan Kırmızı kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
 • Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
 • Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütmek.
 • Görev ve sorumlulukların yıllık izin, rapor,kurum dışında olunması durumunda pagerin yedek sorumlulara tutanak ile teslim edilmesi/teslim alınması
 • Yangın çıkması durumunda uygun söndürücüyü kullanmak
 • Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak.
 • Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirmek.