Nasıl Muayene Olurum
13 Şubat 2018

Nasıl Muayene Olurum

- Mesai saatleri içinde ya da dışında başvuran hastalarımızın bilgisayardan kayıt kabulü yapılır.

                                                                                              

2-Kurumumuza başvuruda bulanan hastaların HEKİM SEÇME HAKKI olduğu kayıt esnasında hastaya hatırlatılır.  

               

3- Hastalarımız Hasta Kayıt Kabul Birimindeki kayıt personeline T.C. Kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ibraz etmek zorundadır.

 

4-Sigortalıların erkek çocukları 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde ise 20,üniversite için 25 yaşına kadar muayene ve tedavi olabilirler.  Üniversite Öğrencileri ise okuldan alacakları öğrenci belgesi ile SGK ya gidip tescillerini yaptırmaları gerekir. Tescilini yaptırmayanlar muayene olamaz. Kız çocukları ise evleninceye veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi oluncaya kadar bakılırlar.

 

5-Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise kurum sağlık kartı bilgilerinden biri ile kimlik tespiti yapılır.

 

6- Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir  başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır.

 

7- Kapsamdaki kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını, haksız bir menfaat temin etmesini sağlamak yasaktır.

 

8- Müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için,kurum bilgi işlem sitemi (MEDULA)üzerinden T.C kimlik numarası ile takip numarası provizyon alınır.

 

9- Kurum bilgi işlem sistemi tarafından takip numarası/provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verir.

 

10-Hasta Kayıt müracaat işlemini 18 yaş altı olarak yapılmış ise bu kişiler için genel sağlık sigortası talep formu  EK-4/B tanzim eder. Hasta kayıt tarafından düzenlenen formlar en geç kişilerin başvurusunu takip eden 2 iş günü içerisinde SGK İl Müdürlüğüne gönderilir.

 

11-Yapılan ağız protezi katılım payı çalışandan %20 emekli olandan %10 katılım payı kurum veznesinden kişilerden tahsil edilir.

 

12- Yeşil kartlı hastalara T.C kimlik numarası ile provizyon alınır.

 

13- Milli Savunma Bakanlığınca verilen erbaş ve erlerin ailelerine verilen karnelerin bir adet fotokopisi, bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

 

14- Özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen kişiler tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturalara özürlü sağlık kurulu raporu eklenir

 

15-Merkezimize başvuru yapan hastalar muayene olduktan sonra, yapılacak işlemleri için 2.randevu verilir. Ayrıca ilk muayene randevusu almak için web sitemiz "online randevu" linkinden ya da MHRS 182 çağrı merkezini arayarak istedikleri hekimden randevu alabilirler.