Bölüm ve Branşlar
17 Ağustos 2018

Bölüm ve Branşlar


KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ 

  • HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölümler tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirilmesini sağlar,
  • Öz değerlendirme planları hazırlar ve uygulanmasını sağlar,
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilmesini ve raporlanmasını sağlar,
  • HKS çerçevesinde, yazılı düzenlemeleri kontrol edilmesini ve revizyonunu takip edilmesini sağlar, 
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirilmesi sağlar,
  • HKS çerçevesinde belirlenen komitelerin toplantılarını organize edilmesi görevlerini yerine getirir.

 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİMİZ

Sağlık Bakanlığı, hastaların haklarının korunması ve hastanelerde yaşanan sorunları önlemek amacıyla Devlet Hastanelerinde Hasta İletişim Birimleri kurdu.

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ

SATIN ALMA BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM VE HBYS BİRİMİ

HBYS - Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
 
Ekonominin temel prensipleri arasında olan “kısıtlı kaynakla talebin dengelenmesi” kuralının sağlık sektöründeki karşılığı, giderleri azaltmak; kaçakları önlemek; kişileri değil süreçleri kontrol etmek olarak ortaya çıkıyor. Hastanelerde bu sürecin hayata geçirilmesinin en başta gelen sonuçları ise hasta memnuniyeti ve güvenliği.
 
BT desteğiyle yapılan tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, veri toplama, bilgi işleme ve yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemleri, yani “Tıp Bilişimi”, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli gelişmeler kaydederek sağlık sistemlerinde köklü değişiklikler yaratmaya hazırlanıyor. Bu süreci erken fark edip sistemlerini bu doğrultuda güncelleyen hastaneler, giderlerini ilk aşamada %30 civarında düşürmeyi başarıyor.
 
Birim Bilgi Teknolojilerinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına özel geliştirdiği Birim HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) tıbbi hataları azaltan, sonuçları iyileştiren, verimliliği artıran, kaliteli hizmet veren ve maliyetleri düşüren  uygulamalar bütününden oluşuyor.
 
 
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

PERSONEL  ÖZLÜK BİRİMİ

RÖNTGEN BİRİMİ

 

DİŞ PROTEZ LABRATUVARIMIZ

Diş protez laboratuarımız, hastalarımızdan alınan protez ölçülerimizin model elde edilmesinden protezin hazırlanıp ağza takılacak hale gelinceye kadarki tüm işlemlerin gerçekleştirildiği birimimizdir. Ayrıca her türlü kırık tamirleri, diş ilavesi, kroşe ilavesi,sıcak ve soğuk protez besleme işlemleri de laboratuarımızda diş teknisyenlerimizce yapılmaktadır. Laboratuarımızda yapılamayan kron-köprü protezi ve iskelet protezlerinin döküm işlemleri ise, sözleşmeli özel diş protez laboratuarlarında yaptırılmaktadır.

 

MAAŞ BİRMİ

MERKEZİ STERİLİZASYON  BİRİMİ

Diş Hekimliğinde sterilizasyon  ve enfeksiyon kontrolünün önemi büyüktür. Bu nedenle merkezimizde sterilizasyonu sağlamak amacı ile doğru malzemeler ile doğru teknikleri uygulamaya ve otoklav kullanımının gerekliliğine büyük önem vermekteyiz. Diş Hekimi, çalışanlar ve hastalar kan, tükürük ya da solunum salgılarındaki cytomegalovirus, Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, Herpes Simplex tip1 ve 2 virüsleri, HIV, Mycobacterium Tuberculosis, stafilokoklar ya da streptokoklar gibi çeşitli patojen mikroorganizmalarla karşılaşabilirler. Son yıllarda teorik olarak da olsa ağız dokuları yoluyla “bulaşabilir prion hastalıkları” riskinden de söz edilmektedir. Diş hekimliğine özgü ilk kapsamlı enfeksiyon kontrolü yönergesi 1986’da CDC (Center for Disease Control and Prevention) tarafından yayımlanmış ve düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Önemli hastalıkların büyük çoğunluğu belirtisiz geçirildiğinden enfeksiyon kontrolünün temel ilkesi altında merkezimizde de anamneze dayanmaksızın her hastanın enfeksiyon hastası olarak kabul edilir ve her hasta için aynı standart  sterilizasyon işlemleri uygulanır.