T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Güncelleme Tarihi: 27/10/2021

 

T.C.

İzmir Valiliği

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Doküman No:

KDY.LST-02

Yayın Tarihi:

13.08.2013

Revizyon Tarihi:

25.10.2021

Revizyon No:

3

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

Sayfa No:

1/3

Kontrol Tarihi: 21.10.2021

KANUNLAR

SIRA NO

Dış Kaynaklı Dokümanın Adı

Yayın Tarihi

Doküman Türü

Kontrol Periyodu

Takip Yöntemi

Doküman ulaşım yöntemi(Bulunduğu yer/internet adresi

1

5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

24.12.2005

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5436.pdf

 

2

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

17.06.1949

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.pdf

 

3

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070.pdf

 

4

4857 Sayılı İş Kanunu

19.02.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

 

5

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

19.02.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

6

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

07.06.1985

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3224.pdf

 

7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

22.07.2014

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 

8

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

04.05.1990

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3628.pdf

 

9

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

18.02.1954

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6245.pdf

 

10

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

02.05.2018

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf

 

11

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Kanunu

12.07.2001

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4688.pdf

 

12

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

13.06.1958

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf

 

13

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16.06.2006

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

 

14

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

17.06.2009

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf

 

15

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15.05.1987

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf

 

16

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

09.10.2003

Kanun

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4982&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

YÖNETMELİKLER

1

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5272&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

2

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Yönetmeliği

05.07.2012

 

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16332&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

3

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

07.12.2005

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9650&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

4

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

02.02.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20147074&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

5

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelinin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

25.10.1982

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85105&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

6

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

29.10.2011

 

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20112226&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

7

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

8

Taşınır Mal Yönetmeliği

18.01.2007

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

9

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetm

27.06.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20859&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

10

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9814&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

11

Bınaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200712937&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

12

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

25.01.2017

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23273&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

13

Atık Yönetimi Yönetmeliği

02.04.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20644&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

14

Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

25.06.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20855&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

15

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

02.06.2021

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38657&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

16

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

11.05.2000

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4798&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

17

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

18.12.2013

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20135703&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

18

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

18.10.2019

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=33899&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

19

Hasta Hakları Yönetmeliği

01.08.1998

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

20

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15.11.1990

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

21

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

20.03.2015

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150320-13.htm

 

22

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

10.10.2006

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

23

Sıfır Atık Yönetmeliği

12.07.2019

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32659&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

24

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009

Yönetmelik

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12918&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

GENELGELER

1

Çalışan Güvenliği Genelgesi

14.05.2012

Genelge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-guvenligi-genelgesi-14052012.html

 

2

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi

08.11.2016

Genelge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,11028/poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelge-201073-80.html

 

TEBLİĞLER

1

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

24.03.2013

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

2

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

20.05.2020

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-82832/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-yapilmistir.html

 

3

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

24.03.2013

Tebliğ

Yılda Bir

İnternet

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.11.2011

Kanun Hükmünde Kararname

Yılda Bir

İnternet

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-3.htm

 

YÖNERGELER

1

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmeti Hakkında Yönerge

19.02.2016

Yönerge

Yılda Bir

İnternet

https://www.saglik.gov.tr/TR,11286/saglik-turizmi-ve-turist-sagligi-kapsaminda-sunulacak-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html

 

REHBERLER

1

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi

01.03.2019

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf

 

2

SKS Doküman Yönetim Sistemi

01.07.2020

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37914/0/dokuman-yonetimi-rehberi-09072020pdf.pdf

 

3

SKS ADSH Seti

01.01.2017

Rehber

Yılda Bir

İnternet

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/10932/0/sks-adsh-2017pdf.pdf