T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Güncelleme Tarihi: 22/09/2020

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2020 YILI KOMİTE GÖREVLENDİRMELERİ

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

AD/SOYAD

ÜNVAN

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Dt.Y.Kağan ÇAĞLAŞAN

Başhekim Adına İmza Yetkili Sorumlu Hekim

 

 

 

Necat ŞEN

Müdür Yardımcısı

 

 

Dt.Aykan UYAR

Klinik Kalite Sorumlu Hekimi

 

 

Nevin ERSOY

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Gülzade ŞİKAR

Kalite Birim Çalışanı

 

 

Metin KARTALMIŞ

USS Veri Sorumlusu

 

 

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 

  • Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

     

  • Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını (Klinik Kalite Karar Destek Sistemi-K3DS) ve I- Deal üzerindenden elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.
  • Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.
  • Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık dönemler halinde rapor oluşturmak ve kalite direktörlüğü kanalıyla il kalite koordinatörlüğü il klinik kalite birimine sunulmasını sağlamak.