T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Antibiyotik Kontrol/İlaç Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 20/04/2021


BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2021 YILI İLAÇ YÖNETİM EKİBİ GÖREVLENDİRME TABLOSU

AD/SOYAD

ÜNVAN

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ İMZASI

Dt. İbrahim HOŞGÜN

Başhekim Yardımcısı

 

 

Uzm.Dt.Çiğdem AKYOL

Farmakovijilans Sorumlusu

 

 

Gülzade ŞİKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Nakiye GÜRPÜZ

Materyovijilans Sorumlusu

 

 

Burak YILDIZ

Medikal Depo Sorumlusu

 

 

Engin GÜLÇAY

Medikal Depo Sorumlusu

 

 İLAÇ YÖNETİM EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  • İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi  ( İlaçların değerlendirilmesi, seçimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı, güvenliği ve ilaç terapötik kullanımı ile ilgili tüm konularda politikaların oluşturulmasına yardım eder ve tavsiyelerde bulunur)
  • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
  • Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması
  • Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve‘’Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi’’nin hazırlanması
  • Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda Akılcı İlaç Kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak
  • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlamak
  • Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek
  • İlaç hatalarını izler ve gerekli düzenlemeleri yapmak
  • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunmak
  • Ekip düzenli olarak yılda en az iki kez ve gerektiğinde toplanmalıdır